Navigation Menu

Zapraszamy do kontaktu z biurem: 12 44 20 261


ZUS


Zakład Ubezpieczeń Społecznych to państwowa instytucja publicznoprawna, która realizuje zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce. To jednostka sektora finansów publicznych.

Do zadań tej instytucji należy m.in.:
  • realizacja przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych;
  • opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczenia społecznego;
  • wystawianie osobom uprawnionym legitymacji emeryta-rencisty;
  • kontrola orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy;
  • wydawanie biuletynu informacyjnego;
  • popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznych;

Wysokość stóp procentowych na ubezpieczenia społeczne ustala Parlament.Jak założyć własną firmę?

Coraz więcej osób decyduje się na założenie własnego biznesu. Z dnia na dzień rośnie liczba chętnych osób, które chcą wprowadzić na rynek swój pomysł, który pomoże im osiągnąć sukces.
Jak bezpiecznie założyć firmę?
Co zrobić, aby zaistnieć na rynku?

Sposoby na założenie firmy są dwa:

1. Rejestracja spółki
Założenie firmy musi zostać poprzedzone przeprowadzeniem procesu rejestracji spółki. Niektóre osoby decydują się na samodzielną rejestrację, jednak często okazuje się to być niewłaściwym rozwiązaniem, które wydłuża proces założenia spółki. Korzystnym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy z ekspertami, którzy dzięki swojej wiedzy oraz doświadczeniu zarejestrują firmę bezpiecznie oraz w krótkim czasie. To gwarancja profesjonalnego wejścia na rynek.

2. Zakup gotowej spółki
Osoby chcące otworzyć własny biznes mają możliwość zakupu gotowej spółki, która jest w pełni przygotowana do prowadzenia firmy. Spółka posiada niezbędne numery rejestracyjne, co pozwala w jeden dzień wejść na rynek. Przedsiębiorca ma możliwość pozyskania notarialnego poświadczenia o braku zobowiązań spółki, co daje mu gwarancję bezpieczeństwa.Split Payment – nowość od 2018 roku


Od lipca tego roku ma wejść w życie nowa instytucja Split Payment, czyli mechanizm podzielonej płatności.Jak będzie to funkcjonowało w praktyce?
Dokonywana będzie jedna płatność za fakturę za pośrednictwem przelewu, w którym trzeba będzie wykazać:
- numer faktury w związku z którą dokonywana jest płatność,
- numer NIP kontrahenta,
- kwotę netto,
- kwotę VAT.Przedsiębiorcy będą mieli możliwość wyboru split payment, ale nie będzie on obowiązkiem. Dobrowolność tylko osoba, która płaci za fakturę, czyli strona kupująca.Jeżeli przedsiębiorca dokona płatności z zastosowaniem wskazanego wyżej komunikatu, kwota netto z faktury zostanie przelana na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, a kwota VAT na rachunek VAT podatnika. Rachunek VAT, to rachunek, jaki banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe będą miały obowiązek zakładać oraz prowadzić dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych w związku z działalnością gospodarczą podatnika.

Optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa


Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia firmy tak, aby mogła się ona rozwijać na rynku. Częstym problemem właścicieli firm jest to, że ponoszą oni zbyt wielkie koszty i brakuje im środków finansowych na inwestycję. W jaki sposób zoptymalizować koszty przedsiębiorstwa?  1. ZATRUDNIJ PRACOWNIKÓW – FREELANCERÓW
Freelancerzy zwalniają z obowiązku zatrudniania pracowników na etat, więc przedsiębiorca optymalizuje koszty związane ze składkami ZUS oraz ubezpieczeniem.  1. WYBIERZ WIRTUALNE BIURO
Wirtualne biuro to pełna obsługa biurowa przedsiębiorstw. Przedsiębiorca minimalizuje koszty związane z wynajęciem powierzchni biurowej oraz zatrudnieniem pracowników. W ramach e-biura przedsiębiorcy korzystają z pomocy biurowej oraz usług z zakresu księgowości, prawa i podatków.  1. BIURO RACHUNKOWE
Pomoc biura rachunkowego pozwala prowadzić firmę zarówno bezpiecznie jak i optymalizować koszty w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Przedsiębiorca może korzystać z rzetelnych informacji księgowych, analiz danych oraz raportów. Jedno miejsce dostarcza specjalistów z różnych dziedzin.


Budżet Unii Europejskiej na rok 2018

Budżet na rok 2018 został przyjęty. Za działania priorytetowe uznano podejmowanie problemu migracji i bezpieczeństwa, a także pobudzanie innowacji, wzrostu oraz zatrudnienia w Europie.

Przewidziano 160.1 mld euro na zobowiązania. To odrobinę więcej niż w roku poprzednim. Pozostawiono jednak 1,6 mld rezerwy na nieprzewidziane potrzeby.
Środki przeznaczone na płatności to aż 144,7 mld euro, co oznacza niemal 15% wzrost w porównaniu do roku poprzedniego. Jest tak gdyż programy operacyjne przewidziane na lata 2014-2020 mają zacząć gwałtownie rozwijać się właśnie w roku 2018.

Rada Europejska nieprzerwanie zapowiada inwestowanie w konkurencyjność, zatrudnienie i wzrost koncentrując się na działaniach, które mają przynieść Unii Europejskiej pewną wartość dodaną. Z tego względu część programów zasilono kilkunastoma miliardami euro, między innymi środki te otrzyma europejski program badań i innowacji “Horyzont 2020”. Większe fundusze otrzyma też instrument “Łącząc Europę” oraz program COSME.

Nieprzerwanie kluczowe pozostanie wspieranie młodzieży. Środki na program Erasmus+ zostaną powiększone o kolejnych kilkanaście procent. Inicjatywa na rzecz zatrudnienia młodych ludzi otrzyma 350 mln euro. Więcej środków przewidziano też na działania środowiskowe i klimatyczne bo około 6% więcej niż w roku 2017.

Zalety prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej

Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza?
To najczęściej wybierana forma prawna, która polega na prowadzeniu przedsiębiorstwa przez osobę fizyczną.

Jednoosobowa jest chętnie wybierana przez przedsiębiorców, ponieważ wiąże się z niskimi kosztami założenia oraz prowadzenia.

Istnieje możliwość założenia JDG w formie tradycyjnej lub przez Internet. Przedsiębiorca samodzielnie decyduje o tym w jaki sposób będzie prowadzona jego działalność. Na nim spoczywa całkowita odpowiedzialność za podejmowane działania.

Jakie są zalety tej formy działalności?
- niskie koszty założenia firmy;
- brak obowiązku posiadania kapitału początkowego;
-  osobista odpowiedzialność właściciela;
- prosta forma prowadzenia księgowości;
-  duży wybór form opodatkowania;


Wirtualne biuro - dlaczego warto?