Navigation Menu

Zapraszamy do kontaktu z biurem: 12 44 20 261


Split Payment – nowość od 2018 roku


Od lipca tego roku ma wejść w życie nowa instytucja Split Payment, czyli mechanizm podzielonej płatności.Jak będzie to funkcjonowało w praktyce?
Dokonywana będzie jedna płatność za fakturę za pośrednictwem przelewu, w którym trzeba będzie wykazać:
- numer faktury w związku z którą dokonywana jest płatność,
- numer NIP kontrahenta,
- kwotę netto,
- kwotę VAT.Przedsiębiorcy będą mieli możliwość wyboru split payment, ale nie będzie on obowiązkiem. Dobrowolność tylko osoba, która płaci za fakturę, czyli strona kupująca.Jeżeli przedsiębiorca dokona płatności z zastosowaniem wskazanego wyżej komunikatu, kwota netto z faktury zostanie przelana na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, a kwota VAT na rachunek VAT podatnika. Rachunek VAT, to rachunek, jaki banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe będą miały obowiązek zakładać oraz prowadzić dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych w związku z działalnością gospodarczą podatnika.