Navigation Menu

Zapraszamy do kontaktu z biurem: 12 44 20 261


ZUS


Zakład Ubezpieczeń Społecznych to państwowa instytucja publicznoprawna, która realizuje zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce. To jednostka sektora finansów publicznych.

Do zadań tej instytucji należy m.in.:
  • realizacja przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych;
  • opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczenia społecznego;
  • wystawianie osobom uprawnionym legitymacji emeryta-rencisty;
  • kontrola orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy;
  • wydawanie biuletynu informacyjnego;
  • popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznych;

Wysokość stóp procentowych na ubezpieczenia społeczne ustala Parlament.