Navigation Menu

Zapraszamy do kontaktu z biurem: 12 44 20 261


Budżet Unii Europejskiej na rok 2018

Budżet na rok 2018 został przyjęty. Za działania priorytetowe uznano podejmowanie problemu migracji i bezpieczeństwa, a także pobudzanie innowacji, wzrostu oraz zatrudnienia w Europie.

Przewidziano 160.1 mld euro na zobowiązania. To odrobinę więcej niż w roku poprzednim. Pozostawiono jednak 1,6 mld rezerwy na nieprzewidziane potrzeby.
Środki przeznaczone na płatności to aż 144,7 mld euro, co oznacza niemal 15% wzrost w porównaniu do roku poprzedniego. Jest tak gdyż programy operacyjne przewidziane na lata 2014-2020 mają zacząć gwałtownie rozwijać się właśnie w roku 2018.

Rada Europejska nieprzerwanie zapowiada inwestowanie w konkurencyjność, zatrudnienie i wzrost koncentrując się na działaniach, które mają przynieść Unii Europejskiej pewną wartość dodaną. Z tego względu część programów zasilono kilkunastoma miliardami euro, między innymi środki te otrzyma europejski program badań i innowacji “Horyzont 2020”. Większe fundusze otrzyma też instrument “Łącząc Europę” oraz program COSME.

Nieprzerwanie kluczowe pozostanie wspieranie młodzieży. Środki na program Erasmus+ zostaną powiększone o kolejnych kilkanaście procent. Inicjatywa na rzecz zatrudnienia młodych ludzi otrzyma 350 mln euro. Więcej środków przewidziano też na działania środowiskowe i klimatyczne bo około 6% więcej niż w roku 2017.